Dobrodošli

Srbija doživljava uzbudljiv razvoj: Proces pridruživanja Evropskoj Uniji zajedno sa sprovođenjem instrumenata finansijske podrške EU, koja počinje sa IPARD Programom za ruralni razvoj; Potrebu za investicijama u poljoprivredi i proizvodnji hrane; Odluke međunarodne zajednice donete na Pariskoj konferenciji o klimi u decembru 2015. usmerene ka promociji obnovljivih izvora energije, su samo neki od najvažnijih pokretača koji će doneti značajne prilike za prosperitet Srpske ekonomije. Uz ovo, nikako ne treba za boraviti odlične odnose sa Rusijom i zemljama Bliskog Istoka, prema kojima Srbija ima ulogu ’’izgradnje mostova’’ između Istoka i Zapada.

Cilj partnera-osnivača WRM Consult d.o.o. jeste da pružaju konsultantske usluge kako bi se iskoristile buduće poslovne mogućnosti i da doprinesu izuzetnosti u biznisu naših klijenata i partnera.

 

EU - Serbia - Russia

Agriculture

Konsultantke usluge koje nudi WRM Consult d.o.o. pokrivaju sledeće poslovne sektore:

  • Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Obnovljivi izvori energije i zaštita životne sredine
  • Industrija za proizvodnju hrane
  • Šumarstvo i prerada drveta
  • Turizam
  • Ostale prerađivačke industrije, građevinarstvo i usluge, logistika
  • Razvoj javnog sektora