Konsultantske usluge u poljoprivredi i kompletna farmerska rešenja u lancu stvaranja vrednosti

Sektor: Lanac stvaranja vrednosti u poljoprivredi

U saradnji sa stranim i domaćim ekspertima pružamo farmerska rešenja u sledećim sektorima:

 • Stočarska proizvodnja (krave, svinje, ovce & koze)
 • Ratarska proizvodnja i investicije u preradi žitarica (prerada semena i žitarica, tehnologije za sušenje, sortiranje, čišćenje i skladištenje, sušenje lucerke i peletiranje
 • Inženjerstvo u poljoprivredi i koncepti za mehanizaciju na farmama
 • Voćarska proizvodnja (gajenje, berba, skladištenje i marketing)
 • Povrtarska proizvodnja (proizvodnja povrća na otvorenom i u tunelskim sistemima)
 • Bioenergija na farmama (biomasa, biogas, PV, hibridni sistemi)
 • Energetska poljoprivreda (upravljanje lancem snabdevanja biomasom, energetski zasadi)

Konsultantske usluge

Sve konsultanske usluge koje pružamo su zasnovane na našem iskustvu, a u zavisnosti od zahteva projekta, pružamo i usluge u saradnji sa domaćim i stranim ekspertima koji imaju iza sebe značajno iskustvo i referentne projekte.

 • Obezbeđenje i procena poljoprivrednog zemljišta (konsultantske usluge u akviziciji poljoprivrednog zemljišta, analiza zemljišta, savetovanje vezano za gajenje biljaka)
 • Pred-studije izvodljivosti i koncipiranje farmi kao osnova za investicione odluke
 • Tehnički inženjering i farmerski koncepti, posebno vezani za zahteve IPARD fondova (unapređenje postojećih i planiranje novih projekata)
 • Studije izvodljivosti (sveobuhvatne tehničke i komercijalne studije)
 • Bankabilni biznis planovi
 • Finansijski konsalting
 • Upravljanje projektima po sistemu ključ u ruke u saradnji sa snabdevačima tehnologije i lokalnim građevinskim preduzećima