Izvozni konsalting

Proces globalizacije uopšte, prijem Srbije u EU kao i odlični odnosi Srbije sa Rusijom omogućuju posebnu perspektivu za Srpske kompanije u smislu razvoja svojih izvoznih tržišta.

Naš konsultantski pristup u izvozu je: Nije bitna veličina kompanije, već: fleksibilnost, kreativnost, održavanje moći i orijentisanost ka tržištu.

Neuspeh je posledica: nedoslednog pristupa, nestrpljenja, nedostatka informacija, potcenjivanja troškova i vremena za start, angažovanje pogrešnih partnera, nedovoljna interna organizacija i kvalifikacija zaposlenih.

Naš konsultantski model vezan ua razvoj izvoza zasnovan je na doslednom i strogom pristupu:

Sistemska Analiza

1. Status Quo Analiza
2. Ustanovljavanje ciljeva
3. Ispunjavanje internih uslova
4. Izbor zemlje stranog tržišta
5. Ustanovljavanje adekvatnog tržišta
6. Prilagođavanje proizvod
7. Ustanovljavanje izvozne strategije
8. Priprema ugovora
9. Planiranje prodaje

U saradnji sa preduzetnicima i našim lokalnim ekspertima mi određujemo najbolje strategije za ulazak na tržište i pratimo naše klijente do ispunjenja unapred definisanih ciljeva.

U zavisnosti od rizika, kapitala i upravljačkih kapaciteta, donose se odluke vezane za strategije internacionalizacije:

Strategije

1. Indirektan izvoz
2. Direktan izvoz
3. Kooperacija u izvozu i razvoj klastera
4. Licenciranje, transfer znanja i tehnologija
5. Zajednički poduhvati
6. Ogranci
7. Osnivanje podružnica (za distribuciju i/ili proizvodnju)