Spajanja & Preuzimanja

Prodaja i kupovina kompanija ili udela u vlasništvu kompanija zahteva sveobuhvatna lična i komercijalna razmatranja. Odluke u ovom kontekstu su velike i nepovratne i zato zahtevaju profesionalne i poverljive konsultantske usluge.

Naš potvrđen M&A konsalting pristup je zasnovan na sledećim procedurama:

  • Pojašnjenje ličnih i kompanijskih strateških ciljeva
  • Due diligence – procena vrednosti vlasničkih udela u kompaniji
  • Priprema memoranduma za prodaju (kratak ali sveobuhvatan profil)
  • Potraga za potencijalno zainteresovanim kupcima u ciljnim zemljama
  • Poverljiv pristup potencijalno zainteresovanim licima zajedno sa klijentom
  • Supervizija i pratnja na svim sastancima zajedno sa klijentom
  • Uključivanje partnerskih pravnih savetnika i revizora
  • Praćenje klijenata do zatvaranja finalne transakcije

Mi garantujemo poverljivost u svim fazama transakcije!