Revizori Evropske Komisije u Beogradu: Da li će IPARD za Srbiju biti odobren?

Od 23. maja do 1. juna deliegacija revizora Evropske Komisije proverava spremnost sistema odgovornog za implementaciju IPARD- a u Srbiji, fokusirajući se na pravne okvire, tehničke uslove i spremnost administracije za sporvođenje programa. Više informacija na: